คุณต้องการให้เราส่งกาแฟ
ของคุณไปที่ไหน?

*ในภาพคือถุงขนาด 500 กรัม*

🇹🇭 กาแฟอะมา ปางขอน 🇹🇭

กาแฟอาราบิก้าแท้ 100%

อะมาคือกาแฟชนิดพิเศษ (exotic) ของไทย จากแหล่งเขาปางขอน ณ เชียงรายที่ปลูกโดยชาวเขาพื้นที่ ทำให้ชาวเขามีอาชีพ หยุดตัดไม้ทำลายป่า และหยุดปลูกพืชเสพย์ติด

9 ใน 10 ถูกใจในรสชาติ
และกลับมาสั่งซ้ำ!

© Copyrights Reserved  2018 | AMA Exotic Coffee

บริษัท ที ซี เกษตร จำกัด
โทร. 02-363-4318 ~ 21

© Copyrights Reserved  2018 | AMA Exotic Coffee
บริษัท ที ซี เกษตร จำกัด
โทร. 02-363-4318 ~ 21