Posted on

ไขข้อสงสัย กาแฟเบลนด์พิเศษ คืออะไร?

ธุรกิจร้านกาแฟได้ผุดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ มากมาย ซึ่งร้านแต่ละร้านนั้นก็จะมีสูตร และเทคนิคการชงกาแฟที่ให้กลิ่นและรสชาติที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กาแฟยังมีอีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกาแฟชง กาแฟแบบดริฟ หรือกระทั่งกาแฟแบบเบลนด์ ดังนั้นวันนี้เราจึงขอยกหัวข้อเกี่ยวกับการเบลนด์กาแฟ ในรูปแบบที่ ไขข้อสงสัย กาแฟเบลนด์พิเศษคืออะไร?

กาแฟเบลนด์คืออะไร?

coffee blend  คือ การ “ผสม” โดยการนำเมล็ดกาแฟ 2 พันธุ์ขึ้นไปมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อสร้างรสชาติที่แตกต่าง อร่อย และซับซ้อนขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างกาแฟให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านเราขึ้นมา โดยการใช้ characteristic (ลักษณะพิเศษเฉพาะ) ของเมล็ดกาแฟที่แตกต่างกันมาผสมรวมกัน เกิดเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ ให้ความแตกต่าง 

ซึ่งความแตกต่างนั้นอาจเกิดได้จาก

1. อายุของเมล็ดกาแฟที่ต่างกัน
2. ระดับการคั่วต่างกัน 
3. สายพันธุ์ต่างกัน 
4. เชื้อสายต่างกัน
5. แหล่งเพาะปลูกต่างกัน

ซึ่งข้อดีของการเบลนด์ก็คือ 

  1. แน่นอนว่าสร้างเอกลักษณ์ให้ร้านของคุณ โดยการนำคุณสมบัติของเมล็ดกาแฟสายพันธุ์นั้นๆ ขึ้นมาสร้างเรื่องราว และรสชาติที่ไม่มีใครเหมือน
  2. ประหยัดต้นทุนและสามารถปกปิดจุดด้อยของกาแฟตัวอื่นๆ ได้ด้วย
  3. ให้ความสุนทรีย์มากขึ้นกว่าที่จะได้รับจากกาแฟชนิดเดียว 
  4. อาจได้รับความแปลกใหม่ในรสชาติกาแฟจากการเบลนด์ได้อย่างคาดไม่ถึง

เราสามารถเบลนด์ได้ 2 วิธี 

  1. เบลนด์ก่อนใส่ลงไปคั่ว เหมาะสำหรับคนที่ชอบกาแฟที่มีรสชาติกลมกลืนไปในทางเดียวกัน
  2. คั่วกาแฟแต่ละชนิดแบบแยกกัน และนำมาผสมกันทีหลัง เพื่อดึงเอากลิ่นรสที่ดีที่สุดของกาแฟชนิดนั้นๆ ตามที่เราต้องการ

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าการเบลนด์ นับเป็นอีก 1 องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ และบริบทใหม่ ซึ่งผู้ที่ทำการเบลนด์จะต้องเลือกกาแฟ โดยเริ่มจากการทดลองว่ากาแฟแต่ละตัวนั้นมีกลิ่นรสอย่างไรบ้าง เมื่อคั่วในระดับต่างๆ กัน แล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยนดัดแปลงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลองใช้กาแฟที่คั่วเข้มกว่า อ่อนกว่า หากมันยังไม่เข้ากัน ก็ต้องลองเปลี่ยนกาแฟไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้กาแฟที่ตรงใจเราอย่างดีที่สุด โดยสามารถเข้ามาปรึกษาหรือซื้อเมล็ดกาแฟได้จากอะมา ปางขอน คลิก https://www.amaexoticcoffee.com/ เป็นเมล็ดกาแฟที่เกิดจากการปลูกกาแฟเพื่อขายเมล็ดของชาวอาข่าในพื้นที่ จนส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำและแพร่ขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นวงกว้าง