Posted on

อะมา (AMA) แบรนด์กาแฟคุณภาพสูง ที่ทำให้คุณได้รักษ์โลกและให้โอกาสชุมชน

ในโลกยุคปัจจุบันนี้ที่มองไปทางไหนก็อดไม่ได้ที่จะต้องเจอกับมลพิษ ฝุ่นควัน ขยะไปจนถึงปัญหาขนาดใหญ่ที่ทั้งโลกจับตามอง นั่นก็คือเรื่องของ “ภาวะโลกร้อน” ทำให้หลายๆคนเกิดการตื่นตัวและหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งการงดใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทน

การใช้กล่องข้าวที่ไม่ได้ทำมาจากโฟม การแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการทำลายและรีไซเคิล เรียกได้ว่าทุกคนพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกในทุกๆ ขั้นตอนการใช้ชีวิตและมันคงจะดีที่การดื่มกาแฟสดจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้คุณภาพสูง จะช่วยทำให้คุณได้รักษ์โลกไปพร้อมๆกับการให้โอกาสชุมชน รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกแบบออร์แกนิค

การปลูกพืชแบบออร์แกนิคเป็นวิธีการปลูกพืชที่ปราศจากสารเคมีทุกๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงใดๆ การใส่ปุ๋ยเคมีฮอร์โมนเร่งการปลูก หรือสารกำจัดแมลงทุกชนิด ซึ่งนั่นทำให้พืชหรือผลผลิตที่ได้รับมีความปลอดภัยต่อร่างกายของเรามากๆ ไม่มีเรื่องของสารตกค้างให้เรากังวลใจเลยล่ะ และในแง่ของสิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาทั้งสารเคมี ปุ๋ยเคมีหรือสารกำจัดแมลง ก็ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งดินที่อาจจะมีสารปนเปื้อน สัตว์ต่างๆ ที่อาจจะได้รับสารตกค้าง

ดังนั้นเราจึงเลือกวิธีการปลูกกาแฟแบบออร์แกนิคที่ให้รสชาติที่ดีขึ้นของเมล็ดกาแฟปลูกด้วยความพิถีพิถันในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเน้นการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้คุณมั่นใจได้ว่าการปลูกกาแฟอาราบิก้าของเราจะไม่ทำลายดิน พืช สัตว์ อากาศ น้ำ และผู้คนในบริเวณนั้นๆ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย

แต่เดิมนั้นพื้นที่สูงๆ ในเขตภาคเหนือของไทย หรือตามบริเวณภูเขาจะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาซึ่งพวกเค้าเหล่านี้ก็จะมีอาชีพปลูกฝิ่นเพราะอยู่ในพื้นที่สูง และทำไร่เลื่อนลอยเพื่อยังชีพแต่ทว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีการปลูกพืชที่ไม่ถูกกับดินนั้น ก็คือทำให้เกิดการทำลายหน้าดิน ดินไม่อุดมสมบูรณ์จนไม่สามารถปลูกพืชอะไรขึ้นอีก ชาวเขาทั้งหลายจึงต้องย้ายเปลี่ยนพื้นที่ในการทำไร่และปลูกพืชต่างๆจึงเกิดการเผาป่าและตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆ เพื่อหาพื้นที่ว่าง

ในที่สุดภูเขาทั้งลูกก็กลายเป็นภูเขาหัวโล้นแต่การเข้ามาของต้นกาแฟได้ทำให้ชาวเขาเหล่านี้ไม่ต้องปลูกฝิ่นหรือทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป พวกเค้าช่วยกันปลูกต้นกาแฟเลิกทำไร่เลื่อนลอย จนเกิดการฟื้นฟูป่า และไม่มีการตัดต้นไม้ เผา หรือถางป่าอีกต่อไปสร้างอาชีพแก่ชุมชนเขาปางขอน จากที่เคยมีปัญหามากมายทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ป่าไม้โดนทำลายชาวอาข่าต่างปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเพื่อยังชีพ รวมไปถึงปัญหาทางสังคมอย่างเรื่องของยาเสพติดในปัจจุบันนี้นั้นได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ด้วยการให้ความช่วยเหลือจากโครงการรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านปางขอนที่นำกาแฟพันธ์อาราบิก้าแท้มาให้ชาวบ้านในชุมชนปลูก จนกลายเป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ผลิตผลมีคุณภาพสูงทำให้พวกเค้าสามารถทำเงินได้ในราคาที่ดี และยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

คุณเองก็สามารถสร้างโอกาสให้แก่ชาวอาข่าได้ ด้วยการสนับสนุนกาแฟ อะมา (AMA)เมล็ดกาแฟสดคุณภาพดีจากยอดเขาสู่มือคุณ